26 Mayıs 2008 Pazartesi

Emniyet Kemerini önemseyelim


~Evvela tedbir,sonra tevekkül.
(Hz.Muhammed)

~Emniyet kemeri,tekerlekli sandalye
kadar sıkıcı ve bağlayıcı değildir.

~Bizler et ve kemikten yapılmışız,
otomobiller ise demir ve çelikten
asla onlarla savaşa girmeyelim...


Araçta oturan herkesin kemer takması artık Avrupa'da benimsenmiştir.Bunun sebebi ise meydana gelen kazalarda,emniyet kemerinin hayat koruyucu özelliğidir,Emniyet kemeri sadece önde oturanların değil,ayrıca arkada oturanlarında takması gereken bir donanımdır.Yurtdışında hamilelere bile özel emniyet kemeri yapılırken,biz ülkemizde hala sıkıcı oluyor diye yanlışlar yapıyoruz.
Türkiye’de her yıl yaklaşık 40 bin trafik kazası oluyor. Bu kazalarda yaralanan ya da sakat kalan kişi sayısı yaklaşık 125 bin. Her saat ortalama 50 kaza meydana geliyor, 14 kişi yaralanıyor. Her iki saatte bir, 1 kişi kaza yerinde hayatını kaybediyor.Çarpma sonucu savrulan bir eşya da olsa insan bedeni de olsa eninde sonunda bir engelle durdurulur. Bir çarpma anında araç saniyenin ilk on salisesinde durmakta ise de eğer emniyet kemeri takılı değilse direksiyon, kontrol paneli ya da ön cam tarafından durdurulana kadar araç içindeki eşyalar ve araçta bulunan kişilerin bedenleri aynı hızdaki hareketlerine devam edeceklerdir.
Oysa doğru takılmış bir emniyet kemeri insan bedenini: Çarpma etkisiyle vücutta meydana gelen sarsıntının kademe kademe azalmasını sağlayarak, Kaza anında meydana gelen çarpma etkisini vücut yapısındaki en güçlü noktalara yönelterek, Çarpma etkisinin vücutta tek noktada toplanmayıp dağılmasını sağlayarak, Çarpma/çarpışma anında koltuktan fırlamayı engelleyerek, Hassas ve en önemli organların yer aldığı kafa ve omuriliğin herhangi bir yere çarpmasını önleyerek korumaktadır. Emniyet Kemerinin Etkileri Hakkında Bazı Çarpıcı Araştırma Sonuçları: Üç noktalı emniyet kemerleri, otomobilde seyahat edenlerin ağır yaralanma risklerini % 45 kamyonetlerde de % 60 oranında azalmaktadır. Ölümlü kazalarda emniyet kemeri kullananların % 24.8'i hiç zarar görmeden kazayı atlatırken, emniyet kemeri kullanmayanlarda bu oran % 6.3'tür. İleri düzey araştırmalarda arka koltukta emniyet kemeri kullanımının, arka koltukta meydana gelen ölüm ve yaralanmaların 2/3'nün ve ön koltukta ölümlerin ise % 6'sını önlediği saptanmıştır. Bütün ağır yaralanmalarda ise, arka koltuk emniyet kemerleri yaralanmanın şiddetini % 50 oranında azaltmaktadır. TRL (İngiltere Ulaşım Araştırma Laboratuarı) analizleri, ön koltuk yolcularının tamamına yakınının emniyet kemeri takmasına karşılık, daha düşük oranda emniyet kemeri kullanan arka koltuk yolcularının yaralanma riskinin 2 kat, fırlatılma riskinin ise 7 kat daha fazla olduğu ortaya koymuştur. Emniyet kemeri takmamış arka koltuk yolcuları en çok kafa, yüz ve boyun zedelenmelerine maruz kalmaktadır. Arka koltuk yolcularının en büyük yaralanma nedeni fırlatılmadır.
(bu konuyla ilgili elimde malesef çok materyal olmasına rağmen,o görüntüleri buraya koyarak insanların içinin yanmasını istemiyorum,zaten gerekli reklamlar artık televizyonlarda gösteriliyor,daha fazla yürekler yanmasın.)

Trafik makam tanımaz, arka koltukta da emniyet kemeri takıyorum
Türkiye'deki trafik kazalarında her yıl 10 bin kişi hayatını kaybediyor, 200 bin kişi yaralanıyor. Maddi kayıp 15 milyar YTL. Bu tablonun değişmesi için harekete geçen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 'Trafikte Dikkat 10 Bin Hayat' kampanyasını himayesine aldı. Çankaya Köşkü'nde dün geniş katılımlı bir toplantıya ev sahipliği yapan Gül, öndekilerin yanı sıra arka koltukta seyahat edenlerin de emniyet kemeri takmasını istedi: "Ben bu kurala uyuyorum. Trafik, makam tanımıyor. Herkesin sorunu."

23 Mayıs 2008 Cuma

Durma,Duraklama ve Parketme

DURMA:
Araçların; görevli kişilerce, verilen dur emrinde, sesli, işaretli dur emrinde veya kırmızı ışıkta işaret levhalarına uyularak veya önündeki araçların durması ve arıza halleri gibi her türlü trafik mecburiyeti nedeni ile durdurulması halleri “Durma” dır.

!!!Gereksiz olarak trafiği aksatacak, engelleyecek ve tehlikeye düşürecek şekilde araçların durdurulması yasaktır.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
DURAKLAMA:
Durma halleri dışında yolcu indirip bindirmek, yük yüklemek veya boşaltmak veya beklemek amacı ile araçların kısa süreler içinde durdurulması “Duraklama” dır.


!!!Duraklama, bekleme amacıyla yapılıyorsa, bunun süresi en çok 5 dakikadır. Bu sürenin geçirilmesi parketme sayılır.

!!!Duraklamada Alınacak Tedbirler
1- En uygun yerin seçilmesi,
2- Bulunulan şeritte en az yer işgal edilmesi,
3- Varsa banketten yararlanılması,
4- Duraklama amacı uzun süre beklemeyi gerektiriyor ise, park etmede alınacak önlemlerin alınması, gerekli hallerde park ışıklarının yakılması,
5- Diğer araçların geçişini ve yayaların yürümesini zorlaştırmayacak, yüklerin boşaltılması veya yüklenmesi sırasında başkalarına zarar vermeyecek, karayolu yapısını bozmayacak ve kirletmeyecek şekilde tedbirler alınması zorunludur.

!!!Duraklamanın Yasak Olduğu Yerler:
1- Duraklamanın yasak olduğu trafik işaretleriyle belirtilmiş olduğu yerlerde,
2- Sol şeritte,
3- Yaya, okul ve demiryolu geçitlerinde,
4- Kavşaklarda, tünellerde, rampalarda, köprülerde, bağlantı yollarında ve buralara yerleşim yerleri içinde 5m., yerleşim yerleri dışında 100 m. mesafe içinde,
5- Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerlerde, dönemeçlerde,
6- Otobüs, tramvay ve taksi duraklarında,7- Duraklayan veya park eden araçların yol tarafındaki yanında,
8- İşaret levhalarına yaklaşım yönünde, yerleşim yerleri içinde 15 m., yerleşim yerleri dışında 10 m. mesafede,
9- Yerleşim yerleri dışındaki karayollarında taşıt yolu üzerinde (zorunlu haller hariç),
duraklamak yasaktır.
!!!İndirme - Bindirme Kuralları:
Araç sürücülerinin;
1- Yolcularını aracın sol tarafından indirip-bindirmesi,
2- Araç durmadan kapı açması,
3- Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmesi, yasaktır.


PARKETME:
Parketme, araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasıdır. Aracın çalışır durumda olması veya içinde insan bulunması parketme amacını değiştirmez.

!!!Parketmede Alınacak Tedbirler:
1- El freni ile tespit edilir,
2- Motor durdurulur, eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır ve ön tekerlekler sağa çevrilir.
3- Eğimli yoldaki araç; kamyon, çekiçi veya otobüs ise, her iki arka tekerleğinin, ayrıca römorklarının ve birden fazla ise, her bir römorkun arka tekerleklerinin inişte ön, çıkışta arka taraflarına niteliklerine uygun takoz konulur.
4- Aracın terkedilmesi halinde; camlar kapatılarak, kapılar kilitlenir.

!!!Parketmenin Yasak Olduğu Yerler ve Haller
1- Duraklamanın yasak olduğu yerlerde,
2- Parkatmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde,
3- Geçiş yolları önünde ve üzerinde,
4- Belirlenmiş yangın musluklarınıa her iki yönden 5 m. mesafesi içinde,
5- Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 15 m. mesafe içinde,6- Üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayollarında, ortadaki taşıt yolunda ve üç veya daha fazlaşeritli yollarda, aksine bir işaret bulunmadıkça gidişe ayrılmış en sağ şerit dışındaki şeritlerde,
7- Parketmiş araçların çıkışına engel olacak şekilde,
8- Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret levhalarına 15 m. mesafe içinde,
9- Kamunun yararlandığı park, bahçe, garaj, sinema, fabrika, atelye, işhanı, okul , hastane vb. tesis ve işyerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönde 5 m. mesafe içinde
10- Park için ayrılmamış veya trafik işaretleriyle nelirlenmemiş alt ve üst geçitler ile köprüler üzerinde veya bunlara 10 m. mesafe içinde
11- Belirli kişi, kurum ve kuruluşlara trafik komisyonları kararları ile ayrılmış olan ve bir işaretle belirlenmiş bulunan park yerlerinde ( izin verilen araçlar hariç),
12- Zorunlu haller dışında yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıtyolu üzerinde,
13- işaret levhalarında gösterilen parketme süresi veya zamanı dışında.
14- Yaya yollarında,
15- Parketme için ayrılmış olan yerlerde belirlenmiş şekle aykırı olarak veya süre dışında,
16- Belirli süreler için ücret ödenerek parketme izni verilen ve bu amaçla özel cihaz bulunduran yerlerde ücret ödemeden parketme halinde veya süresi dışında,
17- Yayaların geçişine engel olmayacak şekilde ayrılmış, işaretle belirlenmiş ve il ilçe trafik komisyonunca karara bağlanmış olmak şartıyla, geniş ve uygun durumdaki yaya yollarında bulunan park yerleri dışındaki yaya yollarında,
Yasaklanmış yerlerde ve hallerde parkedilen araçlar yetkililerce kaldırılr.
Araçların yetkililerce kaldırılıp götürülmesi dolayısıyla yapılmış olan bütün masrafları, aracın sürücüsü veya sahibi ödemek zorundadır.Sürücüler duraklanan veya park edilen yerden çıkarken yoldan geçen araçlara geçiş kolaylığı sağladıktan sonra manevraya başlamak zorundadır. Duraklanan veya park edilen yerden çıkarken kamu hizmetleri yapan yolcu taşıtlarının duraklara giriş ve çıkışlarını kolaylaştırmak için manevra geciktirilir.
Bir trafik işareti ile izin verilmiş olması, duraklama ve arızalanma halleri dışında, yerleşim birimleri içindeki karayollarında; kamyon, çekici, otobüs veya bunların römorkları, lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinelerinin bulundurulmaları ve parkedilmeleri yasaktır. Köy kasaba gibi küçük yerleşim birimleri bu hükmün dışındadır.

22 Mayıs 2008 Perşembe


Hepimizin yapmış olduğu bir hareketten bahsetmek istiyorum,önce kendimizi araç sahibi yerine koyalım,yolda aracımızla giderken okul dağılma vakitlerinde öğrencilerler servislere inerken binerken,karşıdan karşıya geçerken,etrafta güle oynaya evlerine dönerken,bizler araç sürücüsüyken sinirden patlarız "şunlar biran önce çekilselerde geçsek" deriz,oysa ki onlar hayata yeni başlayan tazecik fidanlar onlara trafikteki doğruları ne kadar öğretmeyede çalışsak neticede çocuklar,sanki büyükler hata yapmıyorlarmı?
şimdi bir de kendimizi,çocuğumuzu okuldan almış eve giden bir veli yerine koyalım,okul çıkışlarında patinaj yapan,ışıklara yeterince uymayan,sürekli kornaya basıp "hadi acele edin çabuk geçin" diye bağıran sürücülere ne kadar kızıyoruzdur,ama bu iki davranışıda sergileyen aynı kişiler yani bizler değilmiyiz.
Ağaç yaşken eğilir,bir çocuk anneden babadan ne görüyorsa aynısını sergiler,şu söz çok hoşuma gider"çocuk bir video kaydedicisi gibidir,7 yaşına kadar verirsin,ondan sonra oturur seyredersin"
dışarı her çıktığınızda,gördüğünüz trafik işaretinin anlamını,ışıkların anlamını,trafikte yapılan yanlışları onlara göstermek zor olmasa gerek.Herkes üzerine düşen görevi yaptığı takdirde trafik kazalarında hayatını kaybeden çocuklarımızın oranını azaltabiliriz.
yaya hata yaptıysa,ölümle mi cezalandırılmalı sizce...
çocukların ve yaşlıların daha dalgın olabileceğini unutmayın...
kazaları otolar değil,şoförler yapar...

20 Mayıs 2008 Salı

Ehliyet Değiştirmek zorunlu mu?

Emniyet Genel Müdürlüğü, T.C. kimlik numarası bulunmayan sürücü belgelerinin belli bir süre içinde değiştirilme zorunluluğu bulunmadığını bildirdi.
Vatandaşlar mevcut sürücü belgelerini değiştirmeden kullanabilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla ilişkiler Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı internet sitelerinde, 2009 yılı sonuna kadar sürücü belgeleri üzerinde T.C. kimlik numarası olmasının zorunlu olduğu, bu nedenle 2009 yılı sonuna kadar tüm sürücü belgelerinin zorunlu olarak değiştirileceği yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.
Ayrıca, maddi hasarlı trafik kazaları ile ilgili 1 Nisan 2008 tarihinde başlanılan yeni uygulama için de üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan yeni sürücü belgelerinin gerektiği yönünde iddiaların bulunduğu da kaydedildi. Düzenlenen sürücü belgeleri üzerine belge sahibinin T.C. kimlik numarasının yazılması uygulamasına 15 Şubat 2007 tarihinden itibaren başlanıldığı hatırlatılan açıklamada, ayrıca, zayi ve yıpranma gibi nedenlerle sürücü belgesini değiştirme durumunda olan vatandaşlara, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan sürücü belgesi verildiği belirtildi.
Açıklamada, "İddia edildiği gibi T.C. kimlik numarası bulunmayan sürücü belgelerinin belli bir süre içinde değiştirilme zorunluluğu bulunmamakta olup gerek trafik denetimlerinde, gerekse diğer trafik işlemlerinde (trafik kazaları gibi) vatandaşlarımız mevcut sürücü belgelerini değiştirmeksizin kullanabileceklerdir" denildi. (ANKA)Sabah.com.tr

17 Mayıs 2008 Cumartesi

GELECEĞİN OTOMOBİLLERİ YOLLARDA

Yıldız Teknik Üniversitesi güneş enerji sistemleri kulübü'nce (YTÜ-GESK) imal edilen güneş enerjili araç BARRACUDA ve hidojen yakıtlı araç HYR-R İstanbul trafiğine çıktı.
Şişli Cevahir Alışveriş merkez önünden eskortlarla birlikte hareket edip Taksim Meydanı'na oradan İstiklal Caddesi boyunca ilerleyip Galatasaray lisesi önüne gelerek kısa bir şehir turu attı.
maksimum hızı: 120 km (solda)


*Sayın Şoförler, çocuklar unutkan ve dalgın olabilir.Onların arasında belki sizinde çocuğunuz bulunabilir.
*Kazaları ihmaller, ihmalleri de uzak sanılan ihtimaller doğurur.
*Üst geçit dururken, alttan geçme
*Kavşaklara yaklaşırken, sağda isen geç, solda isen yol ver. Kavşaktan döneceksen yol ver.4 koldan yaklaşmışsan anlayış gösterk niye yaşamak varken, ölümü seçmek niye.
*Trafiğin pratiği olmaz eğitimsiz araç kullanılmaz
*Çocukken eğitelim,sonra eyvah demeyelim.
*Çiğnemezsen kuralı, ne ölü olur ne yaralı.
*Dikkatsizlik ihmali, ihmal de tehlikeleri doğurur.
*Akıl+önlem=Emniyet

15 Mayıs 2008 Perşembe

NE GİBİ BİR BAŞLIK YAZABİLİRİM BİLMİYORUM

10 Mayıs 2008 Cumartesi

Park yasağına uymayan emniyet müdür yardımcısına 55 YTL, kırmızı ışıkta geçen polis aracına da 115 YTL ceza kesildi

DÜZCE -AA- Düzce'de makam aracıyla park yasağına uymayan emniyet müdür yardımcısına 55 YTL ceza uygulandı. Radar uygulamasına giderken kırmızı ışıkta geçen polis aracının sürücüsüne de 115 YTL ceza kesildi. Alınan bilgiye göre, Düzce Emniyet Müdürü Saim İşlek'i cep telefonundan arayan 2 vatandaş, resmi plakalı 2 aracın, trafik ihlali yaptığını bildirdi. Bunun üzerine İşlek talimat vererek, makam aracıyla park yasağına uymayan Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Civil ile, radar uygulamasına giderken kırmızı ışıkta geçen polis aracının sür ücüsüne trafik cezası uygulanmasını sağladı. İşlek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, duyarlı vatandaşların ihbarlarını değerlendirdiklerini belirterek şunları söyledi: "D-655 kara yolu üzerinde radar çalışması yapmak için yola çıkan resmi aracın kırmızı ışıkta durmadan ilerlemesi üzerine yapılan ihbarda derhal durum tespiti yaparak 115 YTL ceza kestirdik. Ayrıca Emniyet Müdür Yardımcısına ait resmi aracın park yasağına uymaması nedeniyle 55 YTL para cezası uyguladık. Her 2 ceza, cep telefonumdan arayarak bilgi veren duyarlı vatandaşların yardımıyla kesildi. " İşlek, trafik kurallarına öncelikle görevli kişilerin daha dikkatli bir şekilde uyması gerektiğini belirterek "Vatandaşlarımızın duyarlı davranışları herkese örnek olmalıdır"diye konuştu.

7 Mayıs 2008 Çarşamba

sürücüsüz araba

Siz keyfinizi sürün...


Sistem ön cama takılmış olan kameradan alınan görüntü
yardımıyla aracın bulunduğu şeridin
sınırlarını belirliyor.Aracı şeridin ortasında tutmak için gerekli optimum direksiyon torkunu
hesaplıyor ve bu tork sürücü hareketi(en az yüzde yirmi ile)
desteklenen direksiyon torkunun
kombinasyonunu oluşturuyor...


Araç şerit işaretini geçmek üzere olduğunda kesintisiz bir bip
sesi duyuluyor ve sürücü buna tepki vermezse
araç otomatik olarak direksiyona verdiği
güçle şeridin içine kendini sokuyor.

Yeni Honda Accord 'şerit koruma destek sistemi' (LKAS)
ile gerektiğinde direksiyon çevirme torku sağlayarak
aracın şerit içinde konumunu koruyor...
eeee daha ne bekliyorsunuz...

5 Mayıs 2008 Pazartesi

Biraz da gülelim :-))

 • Kadınlar Kamyon Şoförü Olursa Kamyon Arkası Yazıları Nasıl olur
 • -yolların ustasıyım, röflenin hastasıyım
 • -gaz fren şanzuman, manikürsüz halim duman
 • -sen batan güneş, ben yollarda kremşanti
 • -miras değil sevgilim hediye etti güzelim
 • -bir sana hastayım, diyete girdim yastayım
 • -kulağıma takarım küpe, geçemez beni hiç bir züppe
 • -torpidonda aseton yoksa güzelim, mühim değil ben mazotla da silerim
 • -nazar etme ne olur evlen senin de olur
 • -Rujum biter yollar bitmez...
 • -makyaj çantam yanımda, içindekileri dizerim.. sakın beni geçmeyin hepinizi çizerim ...
 • -bir makyaj yapmaya doyamadım, bir de sana ...
 • -saçlarımı savururum, güneş gibi kavururum.. beni sollarsan eğer, arabanı uçururum..

3 Mayıs 2008 Cumartesi

BU HARİKA!!!

Trafik canavarı artık kırmızı ışıkta geçemeyecek

Trafik ışıklarının özellikle büyükşehirlerde trafik akışını düzenlemedeki rolü büyük. Fakat zaman zaman bu ışıkların sürücüler tarafından algılanması zor olabiliyor, veya, trafik ışıklarını kimi sürücüler bir yere yetişme telaşıyla görmezden gelebiliyor. Beklemeye tahamülü olmayan sürücüler bazen de yayaların hayatını tehlikeye atabiliyor.

Sanal duvarKoreli Hanyoung Lee tarafından tasarlanan ’Sanal Kırmızı Işık’ (virtual wall) sistemi sayesinde sürücüler gelecekte artık yeni trafik ışıklarını görmezden gelemeyecek. Yani bir başka değişle trafik canavarı artık kırmızıda geçemeyecek. Çünkü yolun tamamını kaplayan bu yeni trafik işaretini görmemek mümkün değil.

Peki geleceğin trafik ışıkları hakkında ipucu veren sistem nasıl çalışıyor: Yolu kaplıyor"Araçlar için kırmızı ışık yanacağı anda ’Lazer Plazma Işınlar’ araç yolunun tamamını kaplıyor. Böylelikle çok etkili bir uyarı ile sürücünün durması gerektiği anlaşılıyor. Yayalar oldukça rahat bir şekilde yolun karşısına geçebiliyor. Bu çarpacakmış görünümünü veren ışınlar süre sonunda ortadan kayboluyor." Teorik olarak dünya çapında beğenilen bir fikir olan ’Sanal Kırmızı Işık’ın ne zaman hayata geçeceği ise henüz belli değil.Otomotiv teknolojisi konusunda üzerinde çalışılan bir diğer şey ise, gelecekte otomobillerin, sinyalizasyon ışıklarına göre otomatik hareket etmesini sağlamayı amaçlıyor. Bu teknoloji hayata geçtiği takdirde, kullandığınız araç, kırmızı ışıkta önce sizi uyaracak eğer durmazsanız kendiliğinden duracak.
hürriyet.com.tr